【ABP-607】驯养美女 彩美旬果(あやみ旬果)作品新番车牌

【ABP-607】驯养美女 彩美旬果(あやみ旬果)作品新番车牌

伤寒五六日,呕而发热者,柴胡汤证具,而以他药下之,柴胡证仍在者,复与柴胡汤。若外证已解,少腹急结,其人如狂者,是又为转属阳明之证,用调胃承气加桃核、桂枝之行血者于其中,以微利之,使胃和则愈矣。

本草不言栀子为吐剂,仲景用之以为吐者,何也?得病二三日,脉弱,无太阳柴胡证,烦躁心下硬,至四五日,虽能食,以小承气汤,少少与微和之,令小安。

阳明病,发热汗出,此为热越,不能发黄也。禁不可服,服之则厥逆、筋惕肉之患生,而速其亡阳之变矣。

舌上白苔滑者,胸中无热可知。一以微烦头眩,阳在中上,故不病泻而病疸;一以手足汗出,阳在四肢,故不病疸而病泻也。

【注】此承上条以出其治也。邪在表心腹不满,邪在里则心腹胀满,今言胸胁苦满,亦是在表里之间也。

“但欲呕”至末,申明上文之意。然舍小柴胡汤别无治法,若只用柴胡又恐升散,非亡阳所宜,故合桂枝和其营卫,通其津液自可愈也。

Leave a Reply